Vårda din lägenhet

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet.
När det gäller den regelbundna skötseln finns ett antal punkter att tänka på. Är du osäker på hur du ska göra eller får problem med något, kontakta oss.

Regelbunden omsorg

Frosta av kyl och frys
Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande.
Låt eventuell is tina av sig själv – använd inga vassa föremål.
Samla upp smältvattnet i en balja.

Rengör Spisen
Rengör regelbundet ugn och spisplattor. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa.

Rengör Köksfläkten
Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden genom att diska det i ljummet vatten och milt diskmedel. Har du kolfilterfläkt bör du byta kolfiltret ungefär en gång per år.

Öppna inte köksfönstret för att vädra ut matos när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska, utan matoset sprids i lägenheten i stället. Öppna hellre ett annat fönster i ett annat rum, så hjälper du ventilationen att fungera bättre.

Rengör golvbrunnen
I badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum, för att undvika stopp i avlopp och dålig lukt.

Rengör golvbrunnen på följande sätt:
1.Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
2.Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat   i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd.
3.Skura rent brunnen och torka av.
4.Sätt fast gallret igen.

Kontroller och göra rent ventiler
Det är viktigt att inte ventilerna är igentäppta. Kontrollera ventilationen genom att hålla en bit tunt papper, exempelvis toalettpapper, över frånluftnsventilen. Om pappret sitter kvar med hjälp av utsuget fungerar ventilationen bra. Frånluftsventiler hittar du vik taket i kök och badrum.

Ventilerna måste tvättas emellanåt - gärna två gånger om året. Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel.

Tilluftsventilerna är fast inställda och får inte ändras. Då kommer ventilationssystemet i obalans. Tilluftsventiler är placerade vid taket eller bakom elementen. Du kan lossa ventilerna på två sätt:
- genom att vrida dem motsols och dra ut dem
- genom att dra dem rakt ut

Gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Försök då i stället att peta fram dammet med en ståltråd.
Sedan kan du dammsuga och torka ventilen så gott det går.

Rensa vattenlås i tvättställ
På avloppsröret under tvättstället finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma upp från avloppet.
Vattenlåset måste rensas ibland, vilket enkelt du kan göra själv.

Om du får stopp i avloppet
Om stopp i avloppet uppstår kan du först försöka lossa det avfall som sitter i vägen. Går det inte, måste du anmäla felet till ditt bostadsföretag snarast. Använd aldrig kemiska preparat, exempelvis kauktissoda, för att rengöra avloppet.

Genom att peta bort hårrester och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho med jämna mellanrum kan du undvika att avloppet täpps till. Avloppsbrunnen i golvet skall även hållas ren.

Om strömmen försvinner
Om strömmen försvinner ska du först stänga av den elapparat du senast satte på. Sedan kontrollerar du säkringarna (=propparna) i ditt säkringsskåp.

Säkringarna skyddar elledningarna från överbelastning. Om det blir kortslutning eller om ledningen blir överbelastad går säkringarna sönder och strömmen bryts. Att en säkring är sönder syns genom att säkringens färgade "öga" lossnar.

I säkringsskåpet kan du se om en säkring har gått sönder. Byt denna i så fall, men se till at du byter till en säkring med samma styrka (= samma förg som på bottenplattan)

I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid ska stå ui uppfällt läge.

Om du behöver byta lampor eller andra eltillbehör
Anlita ALLTID behörig elektriker vid elinstallationer. Försäkringsbolaget betalar inte ut ersättning
om det börjar brinna på grund av en felaktig elinstallation utförd av en person  som inte är behörig elektriker.

En del får du göra själv, men det förutsätter att du har nödvändiga kunskaper.

Det gäller bland annat följande:

 • Byta glödlampor och lysrör
 • Byta stickproppar och säkringar
 • Byta vägguttag och strömbrytare
 •  
  Om toaletten rinner
  Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger.
  Om det fortsätter att rinna ska du anmäla felet till Hyresvärden, för at tförhindra att många
  liter vatten rinner iväg i onödan.