Uthyrningspolicy

BLANK & SÖNER AB har ingen bostadskö, utan vi arbetar med ett intresseregister, där du som kund aktivt anmäler ditt intresse. Rätt hyresgäst till rätt bostad är grundtanken när vi hyr ut våra bostäder. Det innebär att vi, med hänsyn till företagets och befintliga hyresgästers bästa, fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst. Vi vill att våra hyresgäster känner trygghet och trivsel i sin boendemiljö. det skapas bl.a. genom att ha en bra balans av olika människor i våra hus. BLANK & SÖNER AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst utifrån företagets uthyrningspolicy

Grundkrav för sökande 

För alla sökande gäller ett antal grundkrav. Utgångspunkten för dessa grundkrav är att den sökande ska ha tillräcklig inkomst för att klara hyran och ha visat god hyressed vid tidigare boenden och ha fyllt 18 år.

  • Vi inhämtar referenser från tidigare boenden och tar en kreditupplysning.
  • Kravet är att det inte finns störningar från tidigare boenden.
  • Sökande kan inte godkännas om de har betalningsanmärkningar.

Inkomst 

  • Inkomst som är tillräcklig för att klara av hyran. Inkomsten ska kunna styrkas. Hyran bör högst uppgå till en tredjedel av nettoinkomsten.
  • Inkomst är lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.
  • I tveksamma fall begär vi borgen och ställer då i fråga om inkomst och betalningsanmärkning samma krav på borgensmannen som på hyresgästen.

Under hyrestiden förutsätter vi att alla hyresgäster fullgör sina skyldigheter, betalar sin hyra i tid och förstår vilket ansvar man har som hyresgäst. Fastighetsägarna Sveriges broschyr ”Välkommen som hyresgäst” innehåller råd och ansvar i nämnda avseende. Kontraktsinnehavaren måste vara folkbokförd på adressen. Det är ej tillåtet att upplåta lägenheten i andra hand eller ha inneboende utan hyresvärdens tillåtelse.

Följande begränsningar gäller för maximalt tillåtet antal boende per lägenhet:

1 rok, <49 m², maximalt tre personer

2 rok, <70 m², maximalt fyra personer

3 rok, <90 m², maximalt sex personer

För intern omflyttning måste hyresgästen ha bott minst 2 år i samma lägenhet innan man kan börja söka annan lägenhet. Vid kortare tid kan byte prövas från fall till fall om det finns särskilda skäl. Hyreslagens regler gäller för direktbyten, överlåtelser och andrahandsuthyrning.

I samband med ut kvittering av nycklar skall ny hyresgäst kunna uppvisa att man vid tidpunkten för inflyttning har en giltig hemförsäkring.

Rätt hyresgäst till rätt lägenhet - vår målsättning