För trivseln och gemenskapen

Visa hänsyn
Att visa hänsyn till sina grannar skapar gemenskap och trivsel i ditt bostadsområde, tänk därför på att;

 • Dämpa ljudet från radio, tv och musikanläggningar under sena kvällar.
 • Spika och borra inte under sena kvällar.
 • Spola inte stora mängder vatten sen på kvällen t.ex. vid bad eller dusch.
 • Skaka inte sängkläder eller mattor från balkong eller fönster.
 • Mata inte fåglar från din balkong eller fönster.
 •  
  Tänk på att bra kontakt med grannarna ofta ger en känsla av trygghet.

  Husdjur
  Det är inte tillåtet med lösspringande katter och hundar i bostadsområdena. Håll djuren under uppsikt så att de inte ställer till olägenhet för personer i omgivningen.

 • Ha alltid hunden kopplad när du vistas på allmän plats.
 • Plocka alltid upp efter djuren.
 • För hundens och kattens bästa ha alltid halsband påsatt med uppgifter om ägare.
 •  
  Allmäna utrymmen
  För den allmänna trivseln, för brandsäkerheten och för städning ska kunna utföras, så får du inte ställa barnvagnar, cyklar, leksaker eller skräp i trappavsatser eller korridorer. Ett trapphus måste vara enkelt att evakuera även om det är helt rökfyllt som vid en eldsvåda.
  Hjälps alla åt att hålla rent i området skapar vi en trevlig boendemiljö, trivsel och en bättre gemenskap.

  Hyresinbetalningar
  Hyran skall betalas i förskott senast sista varadagen för den månaden hyran avser.

  Nycklar
  Nycklar är en värdehandling. De nycklar som hyresgästen kvitterar ut vid inflytt ska lämnas tillbaka vid avflytt enligt nyckelkvittensen. Borttappade nycklar ersätts av hyresgästen.

  Säkerhetstjänst i Väst AB, telefonnr 0510-20250

  Fastighetsjour vid mycket akuta ärenden vardagar mellan 16.00-07.00 samt helger.
  Trygghetsjour, (fd störningsjour) Efter kl.22.00 ska det vara så tyst att ingen blir störd.
  Upplåsningsjour, vardagar mellan 16.00-07.00 samt helger och röda dagar.