Besiktning och tillsyn

Som hyresvärd har vi ett underhållsansvar och du som hyresgäst har en vårdplikt. Vi gör därför en besiktning i samband in- och avflyttningar. Vi bestämmer en lämplig tid för dessa tillsammans med Er.

Som hyresvärd behöver vi ha kännedom om lägenhetens skick för att dels veta att lägenheten är rengjord och vilka sedvanliga reparationer som behöver göras direkt eller på sikt, dels konstatera om avflyttande hyresgäst ska betala ersättning för några skador. Allt dokumenteras i ett besiktningsprotokoll.

I ett besiktningsprotokoll antecknas skicket på golv och väggar. Likaså skicket på utrustningen i kök, badrum och på toaletter antecknas. Där antecknas också vilka reparationer som ska utföras och vem som ska bekosta dem.

Som hyresvärd ansvarar vi för underhåll och reparationer i lägenheten vid normalt slitage. I normalfallet innebär, enligt hyresnämndens praxis, ett skäligt tidsmellanrum att hyresvärden skall tapetsera om i intervall om 12-15 år.

Onormalt slitage

Om hyresgästen orsakar skador som inte är normalt slitage, kan hyresvärden debitera hyresgästen för skadorna. Det kan gälla att byta ut ett parkettgolv som hyresgästen genom vårdslöshet har skadat, skador till följd av rökning eller fettfläckar.

Hyresgästens hemförsäkring

Hyresgästens hemförsäkring omfattar främst skador på hyresgästens egendom. Skador i lägenheten och fastigheten regleras i första hand genom fastighetens försäkring. Hyresgästens hemförsäkring kan tas i anspråk när hyresgästen genom vårdslöshet eller försummelse orsakat skada på fastigheten. Se också vår Uthyrningspolicy.

När du flyttar in/ut

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.