Skaraborgsgatan 64

En mångsidig fastighet som idag innehåller, catering, bilförsäljning, gym, musiklokaler mm. Belägen nära centrum med avfart näst intill E20.

Vallgatan 42

Är en gedigen fastighet som är uppförd i början 1940 talet. Belägen nära centrum med avfart näst intill E20. <iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2091.6301778274556!2d13.447436416160086!3d58.38277359359243!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x465ae011194d8171%3A0x186131f8a107b97a!2sVallgatan%2042%2C%20532%2037%20Skara!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1674571499716!5m2!1ssv!2sse” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>